לא כל חייל שנעדר מיחידתו, עומד לדין פלילי בפני בית דין צבאי. בהנחיות התביעה הצבאית נקבע מתי מעמידים לדין את החייל שנעדר מיחידתו, ומתי מעמידים אותו לדין משמעתי בפני מפקדיו (הליך משמעתי הוא הליך שלא גורר עמו רישום פלילי ומאסר מותנה בבית דין צבאי).

כדי לייצג חייל שנעדר מיחידתו באופן מיטבי, חובה על הסנגור להכיר את ההנחיות הפנימיות שיש בתביעה הצבאית ואף את התורה שבעל פה כאשר מדובר בעבירת היעדרות.

עו"ד אלון הראל שימש כראש תחום העריקים בפרקליטות דרום וז"י, היה אחראי להחליט מתי להגיש כתב אישום נגד חייל ומתי להורות על ביטולו של כתב אישום שכבר הוגש, והיה בקשר עם סגן הפרקליט הצבאי הראשי בענייני בקשות שונות שהופנו אליו בענייני עריקים.

עו"ד הראל אף היה הגורם הבלעדי שהיה מוסמך לכרות הסדרי הטיעון בתיקים בהן ההיעדרות מן השירות היא של למעלה משנתיים, בתיקי עריקה, וכן הכריע בבקשות לביטול של כתבי אישום בתיקי עריקים.

בית דין משלב – לאחרונה, החל ניסיון בפרקליטות הצבאית לשלב חיילים שנעדרו מן  השירות חזרה בשירות, ללא הרשעה בבית דין, באמצעות סיוע גורמי תמיכה, כדי לנסות ולהביא חיילים המעוניינים בכך לסיים את שירותם הצבאי בכבוד. הליך זה חל בשלב זה רק על חיילים המשרתים בחיל האוויר ובאט"ל. ליווי של עורך דין בהליך כזה הוא חשוב מאוד ויכול לסייע בהצלחתו.