עו"ד נדב גרוס

עבירות שעניינן היעדרות מן השירות הצבאי או מגיוס שלא ברשות הינן עבירות ייחודיות לצבא, והנפוצות ביותר בצבא.

ליבתו של השירות הצבאי הינה חובתו של כל משרת בצבא, בין אם בחובה, בקבע או במילואים, להתייצב לשירות כל אימת שנקרא כדין לעשות כן.

כנגד חיילים, קצינים ונגדים, אשר אינם עושים כן, נפתחת אינדיקציה שלישותית, אשר הינה בעלת השלכות רבות, פליליות ואחרות. כך, לדוגמא, חיילים אשר הינם בסטטוס זה של נפקדים או נעדרים משירות, אינם זכאים לקבלת שירותי רפואה מטעם הצבא, ואינם זכאים לקבלת שכר או הטבות כלשהן מהצבא בתקופת ההיעדרות.

במקרים בהם ההיעדרות נמשכת מעל רף מסוים, המשתנה מעת לעת ושונה לפי סוג השירות ועברו המשמעתי והפלילי של החייל, הטיפול בחייל עובר מן האפיקים המשמעתיים (משפט מול מפקדו) אל אפיקים פליליים של ממש: עניינו של החייל מועבר לגורמי המשטרה הצבאית, אשר רשאים להגיע ולעצרו על פי פקודת מעצר, ופרטיו מועברים לעתים אף לידי משטרת ישראל, כדרוש לחקירה, כך ששוטרי משטרת ישראל רשאים לעכבו אם נתקלו בו בבדיקה שגרתית בפעילות אכיפה.

עם מעצרו או התייצבותו של החייל הנעדר מן השירות, יפתח כנגדו תיק חקירה, תיגבה אמרתו במשטרה הצבאית, ובמרבית המקרים, הוא יעצר למשך 48 שעות לפי פקודת מעצר של משטרה צבאית.

בשלב זה, גורמי הפרקליטות הצבאית יקבלו החלטה באשר להמשך הטיפול המשפטי בו: מקרים קלים יועברו לשיפוט משמעתי בפני מפקד, ואילו מקרים בהם ההיעדרות נמשכה מעל רף מסוים, או שמדובר בחייל שבעברו מעשים דומים, יוגש כנגדו כתב אישום לבית דין צבאי. במקרים מהסוג האחרון, בדרך כלל, יעתרו גורמי הפרקליטות הצבאית להארכת מעצרו של החייל עד לתום ההליכים המשפטיים בעניינו.

במקרים אלה, יוגש כתב אישום לבית הדין הצבאי, המייחס לחייל, בדרך כלל, עבירה של היעדר מן השירות שלא ברשות. עבירת "עריקה" החמורה מעבירה של היעדר מן השירות שלא ברשות קיימת אף היא בחוק, אולם בדרך כלל, לא תיוחס אלא במקרים חריגים ביותר. לעתים, תיוחסנה עבירות נוספות לעבירה זו, כגון בריחה ממשמורת מקום בו ההיעדרות החלה באי התייצבות לעונש מחבוש שהוטל על החייל בגין עבירה אחרת, ועבירות נוספות במקרים של אלימות כלפי השוטרים הצבאיים העוצרים, במקרים בהם ההיעדרות לוותה בדיווחים כוזבים על מתן ימי מחלה או חטיפה על ידי גורמים עוינים, וכיוצא בכך.

כל הרשעה באחת או יותר מן העבירות המנויות להלן גוררת עמה רישום במרשם הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל. הרישום יחל עם סיום ההליך המשפטי, וילווה את החייל משך שנים ארוכות לאחר שחרורו מן הצבא. רישום זה עלול לעמוד בדרכו של החייל המשוחרר לעסוק בעבודות רבות לאחר שחרורו, ועלול אף למנוע ממנו לקבל היתרים מסוימים ממוסדות המדינה (כגון היתר לכלי ירי, הדרוש למקצועות אבטחה). לפרטים נוספים על הרישום הפלילי, ניתן לעיין במאמר העוסק בנושא באתרנו.

הענישה בתיקים אלה בדרך כלל מתאפיינית ברכיב של עונש מאסר, לריצוי בכלא צבאי. עונש זה יכול להימשך ימים ושבועות, אך גם חודשים ארוכים, והכל בהתחשב במשך ההיעדרות הנוכחית, נסיבותיה, ועברו המשמעתי והפלילי של החייל. נוסף על כך, בדרך כלל, יוטל אף עונש מאסר מותנה, שהינו מאסר שירוצה כברירת מחדל באם יעבור החייל עבירה נוספת של היעדרות מן השירות, והורדה לדרגת טוראי.

צה"ל מנהל הליכים קשים כנגד משרתי הצבא העוברים עבירות מסוג זה. המדובר בהליכים פליליים של ממש, להם נלוות השלכות נוספות רבות (התרת התחייבויות במקרה בו מדובר במשרת קבע, ופגיעה בזכויות החייל המשוחרר בדמות פטור עקב התנהגות רעה וחמורה, לדוגמא). שימוש של כל חייל בזכותו להיוועץ בסנגור צבאי עם מעצרו, עוד טרם גביית האמרה על ידי המשטרה הצבאית, ובזכותו לייצוג של סנגור בהליכים המתנהלים בבתי הדין, הינו בבחינת הכרח לחייל העומד בפתח הליכים אלה.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, מתן חוות דעת משפטית, או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין, אלא תיאור כללי של המצב החוקי בנושא זה. לקבלת ייעוץ משפטי פרטני יש לפנות לעורך דין.