בעוד חודש תכריע ועדה מיוחדת אם לשלול את דרגות האלוף-משנה מאלחנן טננבוים. הוא הופיע בפני הוועדה ואמר שאם הנושא היה עומד בשעתו על הפרק, היה מעדיף להישפט על עבירותיו. צה"ל: יש לשלול את דרגותיו. המטרה היא להגן על אמון הציבור בצה"ל