עו"ד נדב גרוס

המרשם הפלילי הינו מאגר מידע המנוהל על ידי משטרת ישראל, ובו רישום על כלל תיקי חקירה שנפתחו כנגד האזרח במשטרת ישראל ובגופים חקירתיים אחרים במדינת ישראל, לרבות תיקים שנסגרו ללא הגשת כתב אישום ותיקים הממתינים לבירור דין (מב"ד).

המרשם הפלילי מנוהל מכוח חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981. מאגר זה כולל רישומים של תיקים, אשר נפתחו כנגד האזרח, במשטרת ישראל, ובגופים חקירתיים אחרים במדינת ישראל (כגון מס הכנסה, מע"מ, מצ"ח ועוד). המרשם הפלילי משמש את משטרת ישראל וגופים נוספים במדינת ישראל בקבלת החלטות לגבי הפרט, וגופים רבים דורשים הצגתה של תעודת יושר לצורך קבלת הפרט לתפקיד או למינוי מסוים.

המרשם הפלילי מורכב מארבעה סוגי תיקים עיקריים:

1. הרשעות והחלטות שיפוטיות – רישום התיקים בגינם הוגש כתב אישום לערכאה שיפוטית, וההליך השיפוטי הסתיים בהרשעה, או בהטלת עונש ללא הרשעה.

2. תיקי חקירה שנסגרו והרשעות שעברה לגביהן תקופת המחיקה או שנשיא המדינה נתן עליהן חנינה.

3. תיקי חקירה שנסגרו עקב אי העמדה לדין (מחמת חוסר ראיות, חוסר אשמה, חוסר עניין לציבור וכד').

4. משפטים וחקירות תלויים ועומדים (ממתין לבירור דין – מב"ד) – תיקים בהם טרם התקבלה החלטה האם להגיש כתב אישום, או תיקים בהם הוגש כתב אישום וההליך השיפוטי טרם הגיע לסיומו.

כל אדם רשאי לעיין ברישום הפלילי הנוגע לו, ויכול לעשות כן בפנייה לכל תחנת משטרה, בהצגת תעודת זהות בתוקף ובול הכנסה בסך 30 ש"ח (אשר ניתן לרכוש בסניפי הדואר).

חוק המרשם הפלילי מכיל רשימה רחבה של גופים, אשר רשאים לעיין במרשם הפלילי כאשר הדבר נוגע לעיסוקם, כגון רשויות חקירה, רשויות תביעה, גופים ממשלתיים וציבוריים ועוד. גופים אלה רשאים לעיין בפרטי המרשם הפלילי (לעתים בכל סוגיהם ולעתים רק בהרשעות) כאשר הדבר נוגע לתחום עיסוקם ולקבלת החלטות בנושאים המסורים להם על פי דין.

מרבית העבירות בחוק השיפוט הצבאי נושאות עמן רישום פלילי, והרשעה בעבירות אלה בבתי הדין הצבאיים תירשם במרשם הפלילי כהרשעה לכל עניין ודבר. בין העבירות הצבאיות הנושאות רישום פלילי: היעדר מן השירות שלא ברשות (העבירה בה מורשעים חיילים, אשר נעדרו משירותם הצבאי), הוצאת רכוש מרשות הצבא, גניבה מחייל, אי שמירתו של נשק או כלי תחבורה צבאיים, ועוד.

רישום פלילי עלול להוות מכשול בדרכו של כל אזרח, ובפרט בדרכם של חיילים משוחררים, אשר זה עתה סיימו את שירותם הצבאי, לאפשרויות תעסוקה רבות. קיומו של רישום פלילי כנגד אדם עלול למנוע ממנו לעסוק במלאכות רבות (כגון עורך דין, רופא, רוקח, טוען רבני ועוד) ואף למנוע קבלת רישיונות והיתרים מן הרשות (כגון רישיון לכלי יריה).

לתביעה הצבאית סמכות נרחבת באשר לבחירת סעיף האישום, המיוחס לנאשם בכתב האישום המוגש לבית הדין הצבאי, שכן בחוק השיפוט הצבאי קיימות עבירות, אשר אינן נושאות עמן רישום פלילי. לפיכך, ישנה חשיבות רבה לעצם סעיף העבירה, בגינו מורשע חייל בבתי הדין הצבאיים, שכן אם המדובר בסעיף הנושא עמו רישום פלילי, הרי שמלבד העונשים שהטיל בית הדין הצבאי בגין העבירה עצמה, החייל המורשע עלול למצוא עצמו מוכתם ברישום פלילי אף שנים ארוכות לאחר שחרורו מן הצבא.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, מתן חוות דעת משפטית, או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין, אלא תיאור כללי של המצב החוקי בנושא זה. לקבלת ייעוץ משפטי פרטני יש לפנות לעורך דין.