תביעות כנגד משרד הבטחון

משרדנו מתמחה בייעוץ, הדרכה וייצוג חיילי צה"ל, בשירות חובה ובשירות קבע, ואנשי כוחות הבטחון, המבקשים הכרה כנכי צה"ל, מול משרד הבטחון והועדות הרפואיות השונות.

תביעות המוגשות למשרד הביטחון בנושא זה הנן תביעות משפטיות, הדורשות מומחיות ספציפית והיכרות מעמיקה עם אופן פעולת הגופים.
רבים אינם מייחסים חשיבות לאופן מילוי טופס התביעה. טופס זה מהווה בסיס לתביעה ועל כן לצורך מילויו נדרש להיעזר בעו"ד המצוי בתחום.
עמידתם של מבקשי ההכרה כנכי צה"ל על זכותם לייצוג משפטי על-ידי עורך דין, דרך כלל, תורמת רבות לסיכויי הצלחת הבקשה וההכרה במבקש כנכה צה"ל.

מעוניינים בייעוץ ?