image001

מדיניות מעצרים

מדיניות המעצרים בצבא בעבירות סמים  

על פי פסיקתו של בית המשפט העליון עוד בשנת 1995בעניין שרגאי, שימוש בסמים מסוכנים ע"י חייל במהלך השירות הצבאי – גם מחוץ ליחידה בזמן חופשה – מקים עילות מעצר ומחייב את מעצרו של החייל. באותו מעמד אושררה מדיניות המעצרים של התביעה הצבאית, בכל הנוגע לעבירות שימוש בסמים ע"י חיילים, למעט כאשר מדובר בשימוש יחיד.

מדיניות המעצרים עד תום ההליכים בתיקים של שימוש בסם קל (קנאביס) בנסיבות אזרחיות, שנקבעה על פי הפסיקה הצבאית (ע״מ בן חמו), נחלקת לפי מספר השימושים שעשה החייל בסם. יחד עם זאת, נקבע כי שימוש יחיד בסם קל, לא מצדיק בדר״כ מעצר עד תום ההליכים. בפסיקה הצבאית נקבע כי  שני שימושים עד ארבעה, מביאים בדר"כ לכדי שחרור לחלופת מעצר ("מעצר פתוח" – ריתוק ביחידה עד לתום ההליך המשפטי). במקרים בהם עשה החייל שימוש בחמישה שימושים בסם קל ומעלה, תבקש התביעה מבית הדין – אשר למעט מקרים מיוחדים, מקבל את הבקשה – לעצור את החייל מאחורי סורג ובריח, עד לתום ההליכים המשפטיים. עניין זה השתנה מעט בפסיקתו של בית הדין הצבאי לערעורים (ע״מ יפימנקו), שם שונתה מעט ההלכה, ונקבע כי ללא נסיבות מחמירות, גם חייל שהשתמש בסם קל בנסיבות אזרחיות, עד 8 הזדמנויות שונות, ישוחרר לחלופת מעצר של מעצר פתוח.

חיילים שהתביעה מסכימה להיקשר עמם בהסדר מותנה, משוחררים מכל מעצר לאחר חתימת ההסדר.

צור קשר

לא מתחילים הליך משפטי מבלי שבדקתם את זכויותיכם, הבנתם מה עומד לפניכם וקיבלתם תכנית פעולה מדויקת ומותאמת למצבכם. לתיאום פגישת יעוץ מלאו את הפרטים בטופס