image001

חקירת מצ"ח בעבירות סמים

שלב החקירה – בין אם כשהחייל במעצר ובין אם כאשר הוא אינו עצור – הוא שלב מלחיץ מאוד עבור החייל הנחקר. השהייה לבד בחדר החקירות, הבידוד מהסביבה החיצונית, חוסר היכולת לקום וללכת – כל אלה נועדו להוות גורמי לח על הנחקר כדי שיודה בחשדות נגדו. אם כן, כדאי להכיר – גם אם באופן כללי בלבד – את שלבי החקירה השונים.

ברוב המקרים, החקירה תיפתח על בסיס מידע מודיעיני שחייל משתמש בסמים מסוכנים. החייל מזומן לחקירה באופן טלפוני, או שבמקרים מסוימים אף מעוכב ע״י בלשי מצ״ח ביחידה או בביתו.

עם הגעתו לבסיס החקירות, יוכנס לחדר החקירות, לאחר שניטלו ממנו תעודת החוגר שלו, הטלפון הסלולרי, וייערך על גופו חיפוש גופני, כדי לוודא שהוא לא מחזיק בכליו חפצים שהם מהווים עבירה וחפצים מסוכנים אחרים. טרם החיפוש, יישאל החייל אם הוא מסכים לחיפוש.

בשלב זה, כל עוד החוקר לא הודיע לחייל שהוא עצור, ניתן לחשוב שבשלב הראשוני הזה של החקירה, לא קיימות נגד החייל ראיות המפלילות אותו בביצוע עבירת סמים.

בתחילת החקירה, יישב החוקר עם החייל יציג בפניו את החשדות נגדו באמצעות פורמט של דף חקירה, ובו פסקה האומרת שהוא חשוד בעבירה אחת או בכמה עבירות. מיד לאחר שלב האזהרה, מוטלת על החוקר חובה להציע לחייל הנחקר להיוועץ בעורך דין. זהו שלב חשוב ביותר בחקירה. לעיתים אפילו קריטי בה.

על פי הוראות קצין משטרה צבאית ראשית, חובה על מצ״ח לאפשר לחייל הנחקר באזהרה לערוך היוועצות טלפונית עם עורך דין. אם חובה זו לא מולאה, ולא הוצע לחייל להיוועץ בעורך דין או על אף בקשתו להיוועץ בעורך דין לא אפשרו לו זאת, תהיה לכך במקרים רבים השפעה רבה על תוצאות החקירה וההליך הפלילי.

שלב התשאול 

מיד לאחר מימוש זכות ההיוועצות (גם אם החייל נועץ בעו"ד בתחילת החקירה, הוא יכול להיוועץ בו שוב במהלכה), ייפתח שלב התשאול בעל פה. אז, יניח החוקר את האמרה הכתובה בצד, ויחל ב-״שיחה חופשית״ עם החייל. אסור להתבלבל, חלק זה הוא חקירה לכל דבר ועניין וכל דבר שייאמר בו, גם אם לא ייכתב על גבי האמרה, יהווה ראיה קבילה נגד החייל. שלב "השיחה החופשית" נקרא "שלב התשאול בע"פ", בו ישוחח החוקר עם החייל על חייו האישיים של החייל, תחביביו ומשפחתו, ובדרך זו לנסות ולהפעיל עליו לחץ כדי שיודה בחשדות נגדו. לעיתים, תשאול נוסף יתבצע מחוץ לחדר החקירות, לאחר שהחייל ביקש לצאת להפסקת סיגריה. במהלך העישון ינסה החוקר לדובב את החייל כדי שיספר לו על עבירות שביצע. גם שיחה חופשית" על סיגריה היא חלק מהחקירה, וכל מה שייאמר בה יכול להוות ראייה נגד החייל.

שלב גביית האמרה

לאחר שלב התשאול – שייתכן שיחזור על עצמו בהמשך החקירה – החוקר יחל לשאול את החייל שאלות, והן תיכתבנה יחד עם התשובות על גבי האמרה.

במהלך החקירה ישאל החוקר את החייל שאלות שכל מטרתן הוא לגרום לחייל להודות בעבירות שבהן הוא נחשד. לעיתים השאלות תחזורנה על עצמן במספר צורות, כדי לנסות ולהקשות על החייל להמשיך ולהכחיש.

אם החייל לא נעצר טרם החקירה, ובמהלך החקירה לא תקום עילת מעצר נגד החייל – עילת המעצר קמה בדר״כ כאשר החייל הודה בביצוע עבירות סמים במהלך השירות הצבאי – תסתיים החקירה ללא מעצר. החייל יידרש לחתום על האמרה שנכתבה במהלך החקירה ולאחר מכן ישוחרר.

חשוב לזכור כי לעיתים, על אף שאין ראיות מפלילות נגד החייל, הוא ייעצר כדי שמצ"ח תוכל לבצע פעולות חקירה נוספות, שאם החייל ישוחרר מהמעצר הוא יכול לשבש אותן. על כן, גם אם בוצע מעצר, אין בכך כדי להעיד בשלב זה שקיימות ראיות מפלילות נגדו.

אם בשלב זה מודיע החוקר לחייל, כי הוא עצור, יערוך החוקר לחייל "שימוע לעצור" ויבקש ממנו את תגובתו למעצר. לאחר מכן, החוקר יציע לחייל להיוועץ בסנגור שוב, בהתאם להוראות החוק.

צור קשר

לא מתחילים הליך משפטי מבלי שבדקתם את זכויותיכם, הבנתם מה עומד לפניכם וקיבלתם תכנית פעולה מדויקת ומותאמת למצבכם. לתיאום פגישת יעוץ מלאו את הפרטים בטופס