הסדרים מותנים בעבירות סמים

לאחר עבודת מטה מעמיקה, החליט הפרקליט הצבאי הראשי לשנות את מדיניות האכיפה של השימוש בסמים קלים במהלך השירות הצבאי וליישם בצבא – ביחס לחיילי חובה בלבד – מדיניות של ״הסדרים מותנים״, בדומה לקבוע בחוק סדר הדין הפלילי, התשמ״ב – 1982. 

החל מינואר 2017 חל שינוי, מהפכני ממש, במדיניות אכיפת שימוש בסמים קלים בצבא (קנאביס) ביחס לחיילים בשירות חובה. עד אז, כל שימוש בסם קל, גם בזמן חופשה מהיחידה (נסיבות אזרחיות), היה מעמיד חייל בפני הליך משפטי בבית הדין הצבאי, שהיה גורר עמו עונש של מאסר בפועל, מאסר מותנה, הורדה לדרגת טוראי. לעונש היה נלווה רישום פלילי ברישומי המשטרה. 

עיקרי המדיניות

על פי מדיניות זו, חייל בשירות חובה, שניתן להגיש נגדו כתב אישום בגין שימוש בסם מסוכן בנסיבות אזרחיות, בהזדמנות אחת או שתיים, לא יועמד לדין והוא ייכנס לתקופת מבחן של שנה. אם יצלח את תקופת המבחן, במהלכה יחוייב להיבדק בבדיקות סמים בכל עת שיתבקש, התיק נגדו ייסגר (הסדר מותנה עם חשוד). חייל, שניתן להגיש נגדו כתב אישום בגין שימוש בסם מסוכן בנסיבות אזרחיות, בשלוש עד ארבע הזדמנויות, יוגש נגדו כתב אישום בסיום החקירה, אך אף הוא ייכנס לתקופת מבחן של שנה, באותם תנאים. אם יצלח את תקופת המבחן, יבוטל נגדו כתב האישום (הסדר מותנה עם נאשם או ״הסדר הקפאה״).

מדיניות זו היא תולדה של אמונה, שניתן לתת לחייל שעשה שימוש בסם קל במספר הזדמנויות בודדות הזדמנות לחזור לשירות תקין ללא שימוש בסמים, באמצעות פיקוח והכוונה, ולאו דווקא בדרך של ענישה.

במקרים בהם קיימות בתיק החקירה ראיות נוספות, המעידות על ביצוע עבירות אחרות, התביעה תסרב להיקשר עם אותם חיילים בהסדר מותנה, אף אם לא ניתן לבסס באמצעותן עבירות נוספות בפרט אישום בהליך פלילי (ראיות מנהליות). 

מדיניות זו אינה חלה על אנשי קבע – קצינים ונגדים – והיא אינה חלה על עבירות סמים אחרות. 

כדי להצליח בהליך של הסדר מותנה, כדאי שילווה ע"י עורך דין הבקיא בתחום ההסדרים המותנים הצבא. במקרים מסוימים כאשר טענה התביעה שחייל הפר את ההסדר והוא יועמד לדין, בחינה מדוקדקת של הפרטים ופנייה לגורמים המוסכמים, מנעה את ההעמדה לדין.