image001

אונס ופגיעה בפרטיות

עבירת אונס בצבא

צה״ל אוכף ביד קשה עבירות מין בצבא, ולכן כל תלונה – קלה ככל שתהיה – מיד מועברת לחקירת מצ״ח אשר בסופה יוגש בחלק גדול מהמקרים כתב אישום לבית הדין הצבאי. הרשעה בעבירות מין בצבא, גוררת ר״פ פלילי חמור המלווה את הנאשם למשך שנים רבות (אלא אם זכה לרישום פלילי מופחת על פי הכללים הרגילים). 

מטבען של עבירות המין, הן נעשות בד״כ ללא עדים, ועל כן למעט גרסאותיהם של המעורבים באירוע המיני, אין ראיות ישירות נוספות. עובדה זו, מחייבת את עור הדין להיות מומחה בתחום, ולא די בעורך דין פלילי שאינו מכיר היטב את התחום.

המומחיות בתחום נצברת ע״י שעות ייעוץ משפטי ארוכות, ניהול תיקים רבים בתחום, והיכרות רבה עם פסקי הדין אשר קבעו את ההלכות הנהוגות בבתי המשפט. עורך הדין הצבאי אלון הראל, צבר ניסיון רב בייעוץ לחשודים בעבירות מין, ויוכל להבטיח, כי גרסתו של החשוד תועיל לו לאחר החקירה.​

הייעוץ הבסיסי ביותר, בכל תיק מין, הוא צמצום גדר המחלוקת בין גרסת החשוד/ה לבין מי שהגיש את התלונה. זאת עקב ההלכה, כי גם עובדות, שמציין חשוד בעבירת מין, שאינן קשורות באופן ישיר לנעשה ״בתוך החדר״ ומוכחות כלא נכונות, יכולות לפגוע בגרסתו הבסיסית ולחזק את התלונה נגדו. ​

עבירות מין – החל ממעשה מגונה ועד לעבירות חמורות יותר בתחום – יכולות להכתים את עתידו של המורשע בהן, למשך שנים רבות. מי שהורשע בעבירת מין אף עלול למצוא את עצמו, לאחר ריצוי עונשו, תחת פיקוח יחידת ״צור״ בשב״ס, המפקחת על עברייני מין מורשעים. האחרונים אף עלולים למצוא עצמם, לאחר ריצוי עונשם, תחת הגבלות שונות  – מקום מגורים, שימוש באינטרט וכו׳ – לאחר צו שהוציא בית המשפט בעניינם, לבקשת יחידת הפיקוח.​​

פגיעה בפרטיות בצבא

ההתפתחות הטכנולוגית בשנים האחרונות הקלה על מי שמבקש לפגוע בפרטיות האחר לעשות זאת. קל היום לעשות שימוש בטלפון הסלולרי או בכל אמצעי אחר – תוך שימוש באפליקציות חינמיות – לעשות שימוש בכלי צילום אחרים הנמכרים לכל דורש. 

נוכח הקלות בשימוש באמצעים, והפגיעה הקשה שיש בחדירה לפרטיות, שמה לה מערכת אכיפת הדין בצבא כמטרה, לאכוף בחומרה עבירות פגיעה בפרטיות בצבא.

לרוב, לכל עבירה של פגיעה בפרטיות בצבא מצורפת גם עבירה של מעשה מגונה, כיוון שעבירות הפגיעה בפרטיות נעשות לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. 

כאשר מדובר במקרה בודד, לרוב לא תבקש התביעה הצבאית לעצור את מי שחשוד בפגיעה בפרטיות, אך כשמדובר במי שחדר לפרטיות במספר מקרים – או מספר קורבנות – התביעה הצבאית תעמוד על המעצר. בתי הדין, בשנים האחרונות, נוטים יותר ויותר להיעתר לבקשות אלה ומורים על מעצרם של מי שנחשד בעבירות פגיעה בפרטיות בצבא.

צור קשר

לא מתחילים הליך משפטי מבלי שבדקתם את זכויותיכם, הבנתם מה עומד לפניכם וקיבלתם תכנית פעולה מדויקת ומותאמת למצבכם. לתיאום פגישת יעוץ מלאו את הפרטים בטופס